Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...Niska emisja
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Niska emisja

Niska emisja

I. NISKA EMISJA
 
 
CZYM JEST NISKA EMISJA ?
 
Niska emisja polega na wprowadzaniu do środowiska szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości (zwykle do 10 m nad ziemią). Niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia, powstałe w wyniku spalania paliw (węgla, drewna i in.) w piecach domowych i małych kotłowniach, a także benzyny i oleju w silnikach samochodów, gromadzą się na wysokości, na której oddychamy.
Niska emisja powstaje głównie w wyniku spalania węgla i drewna w starych piecach domowych i małych kotłowniach, a także podczas spalania benzyny w silnikach samochodów. Piece, kotły, kominki lub popularne „kozy” opalane paliwem stałym, do którego zaliczamy m. in.: węgiel i drewno, w znacznej mierze emitują wiele szkodliwych substancji do powietrza, ze względu na niską temperaturę spalania. Zanieczyszczenia te wprowadzane są do powietrza nisko nad ziemią i gromadzą się wokół miejsca powstania zwłaszcza tam, gdzie zabudowa jest gęsta, a przewietrzanie utrudnione.
Znaczące ilości szkodliwych substancji emitowane są szczególnie wówczas, kiedy wykorzystywane paliwo nie jest dobrej jakości, a system grzewczy jest przestarzały. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż kotły, które nie posiadają automatycznego podajnika paliwa, umożliwiają spalanie odpadów komunalnych. Ilość zanieczyszczeń wzrasta w sezonie grzewczym i przy bezwietrznej pogodzie.
W odróżnieniu od kominów lokalnych kotłowni czy domów mieszkalnych, kominy ciepłowni są wielokrotnie wyższe, a wprowadzane przez nie do powietrza gazy i pyły, trafiają w miejsca, gdzie siła rozpraszającego je wiatru jest zwykle znacznie większa. Spalanie paliwa w elektrociepłowniach odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze, ponadto energetyka zawodowa ma ściśle określone normy emisyjne, a instalacje do spalania wyposażone są w urządzenia odpylające. Takie normy nie obowiązują dla pieców domowych, stąd ich spaliny mają w swoim składzie znacznie więcej szkodliwych związków.
 
DLACZEGO NISKA EMISJA JEST GROŹNA DLA NASZEGO ZDROWIA ?
 
Zjawisko „niskiej emisji”, wpływa nie tylko na pogarszanie się stanu środowiska, ale także zdrowia mieszkańców miasta. Jej szczególna uciążliwość polega na tym, że szkodliwe gazy i pyły gromadzą się wokół miejsca powstawania, w bezpośrednim sąsiedztwie domów i wzdłuż ulic. Przy niesprzyjającej (zwłaszcza bezwietrznej) pogodzie zanieczyszczenia gromadzą się blisko ziemi, na wysokości, na której oddychamy. Szczególnie niekomfortowa sytuacja jest na obszarze gęstej zabudowy, o wąskich, trudnych do przewietrzania „kanionach ulicznych”, w których dym z kominów łączy się z zanieczyszczeniami pochodzącymi z komunikacji miejskiej. Można się o tym przekonać robiąc głęboki wdech w centrum miasta, gdzie oprócz dymu z pieców, w powietrzu unoszą się również spaliny samochodowe. Podobna sytuacja ma miejsce na osiedlach domków jednorodzinnych, gdzie każdy pali w piecu tym, na co go aktualnie stać.
Niska emisja powoduje przedostawanie się do powietrza całej gamy toksycznych substancji. Bardzo często w piecach domowych spalany jest tani, zasiarczony węgiel, a także śmieci: kolorowe gazety, kartony po mleku, woreczki foliowe, lakierowane drewno. Ich spalanie powoduje uwalnianie się do powietrza drobnych pyłów (a w nich rakotwórczy benzo(a)piren i metale ciężkie), dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz dioksyn i furanów, które mają bardzo negatywny wpływ na życie i zdrowie!
Te trujące substancje osadzone na powierzchni mikroskopijnych cząstek pyłu, bez przeszkód wnikają do naszych płuc:
- cząstka pyłu zawieszonego PM10, której średnica jest 10 razy mniejsza niż grubość ludzkiego włosa z łatwością wnika w pęcherzyki płucne, skąd wędruje do krwiobiegu.;
- tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu, w konsekwencji powoduje niedotlenienie tkanek. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy;
- dwutlenek siarki silnie podrażnia drogi oddechowe, może też powodować schorzenia spojówek i skóry;
- dwutlenek azotu podrażnia oczy, skórę i drogi oddechowe, wywołuje duszący kaszel, bóle głowy i przyczynia się do obniżenia odporności człowieka.
„Niska emisja” uznawana jest za główną przyczynę przewlekłych chorób płuc, począwszy od uporczywego kaszlu, a kończąc na astmie oskrzelowej oraz chorobach niedokrwiennych serca. Najbardziej wrażliwą grupą osób narażonych na działanie substancji toksycznych są dzieci i osoby starsze. Pogorszenie stanu zdrowia i zaostrzenie dolegliwości obserwowane jest również  u astmatyków, alergików i osób o obniżonej odporności.
 • CZYM GROZI NAM  DŁUŻSZE PRZEBYWANIE NA TERENACH SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH ?
Zaburzenia krążenia, częstsze zawały serca, choroby płuc i oskrzeli, zaostrzenie astmy i alergii czy uszkodzenia nerek, wątroby lub szpiku kostnego to jedne z wielu dramatycznych skutków zdrowotnych, na które narażone są osoby przebywające długotrwale w zanieczyszczonym powietrzu.
Nie od dziś wiadomo, że przewlekła ekspozycja na działanie pyłu zawieszonego skraca życie, a w szczególności zwiększa śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, w tym chorobą niedokrwienną serca i rakiem płuc.
Długoletnie badania wykazały, że benzo(a)piren jest szczególnie szkodliwy dla dzieci – wpływa między innymi na gorszy rozwój ich układu nerwowego i problemy z koncentracją. Takie straty na późniejszych etapach rozwoju są już nie do nadrobienia. Ponadto zanieczyszczenie to kumuluje się w środowisku, a także w naszym organizmie. Wchłaniamy je mimowolnie jak przysłowiowa gąbka. Tymczasem wykazuje ono szczególnie dużą toksyczność przewlekłą, czyli im dłużej – tym gorzej.
 
PRZYCZYNA TEGO SZKODLIWEGO ZJAWISKA
 
Niska emisja jest „produktem ubocznym” zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb: ciepła i komfortu oraz szeregu przyzwyczajeń. To, w jaki sposób ogrzewamy nasze mieszkania i jakie środki transportu wybieramy przekłada się bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy.
Palimy byle czym, bo tak jest taniej. O wyborze najtańszego pieca także decyduje ekonomia. Na ocieplenie domu często nie mamy albo szkoda nam funduszy. Tymczasem koszty takich wyborów są niebagatelne. Przede wszystkim płacimy za to zdrowiem. Koszty lekarstw i wizyt u specjalistów są niemałe. Jednocześnie zwolnienia chorobowe powodują, że zarabiamy mniej. Za ogrzewanie słabo izolowanego domu płacimy około 30% więcej. Paląc złej jakości węglem marnujemy czas podkładając do pieca kilka razy dziennie. Są także aspekty mniej materialne – paląc śmieci tracimy szacunek i sympatię sąsiadów, szpecimy otoczenie i dewastujemy środowisko. Niezależnie od tego narażamy się na karę grzywny do 5000 zł.
W dodatku małe źródła domowego ciepła nie są wyposażone w żadne filtry, a to, co jest wkładane do pieca zależy wyłącznie od jego właściciela. Przeciętne urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym produkuje wielokrotnie większą ilość zanieczyszczeń w porównaniu do elektrociepłowni w przeliczeniu na wyprodukowaną jednostkę ciepła.
Ilość toksycznych substancji w powietrzu gwałtownie wzrasta w sezonie grzewczym, kiedy z domowych kominów zaczynają się wydobywać kłęby dymu. Słabej jakości paliwo oraz spalane nierzadko odpady, powodują, że na wielu stacjach pomiarowych, które monitorują jakość powietrza w Polskich miastach, odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń szkodliwych substancji.
 
NISKA EMISJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 
Problem ten dotyczy także Gorzowa Wielkopolskiego. Od lat  stwierdza się tu zbyt dużą liczbę dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu dobowego stężenia pyłu PM10, oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. W Gorzowie Wielkopolskim największe stężenie zanieczyszczeń występuje w centralnej części miasta. Na stacji pomiarowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich rokrocznie odnotowywana jest zbyt duża liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu PM10. W 2014 roku stężenie tej frakcji pyłu przekraczało normę przez 76 dni, przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń wynoszącej 35, a poziom docelowy benzo(a)pirenu wynoszący 1 ng/m3 został przekroczony 4-krotnie. Przybliżony zasięg obszaru przekroczeń wyznaczony został w obowiązujących na terenie miasta Programach Ochrony Powietrza.
 
 
Ten owalny czerwony kształt w centralnej części miasta wskazuje miejsca gdzie najczęściej w ciągu roku powietrze jest silnie zanieczyszczone drobnym pyłem, o średnicy poniżej 10 mikrometrów – w sam raz tyle, żeby bez trudu wniknąć do płuc. W 2015 roku na stacji monitoringu przy ul. Kosynierów Gdyńskich aż 49 razy zmierzono ponadnormatywne stężenie tego zanieczyszczenia, podczas gdy za bezpieczne dla zdrowia uznaje się maksymalnie 35 dni. Najgorsza sytuacja panowała pod koniec lutego, 20 marca i 3 listopada, kiedy to stężenia pyłu PM10 przekroczyły 100 µg/m3. W większości krajów europejskich takie stężenia powodują konieczność poinformowania społeczeństwa o niekorzystnej sytuacji, a nawet ogłoszenia stanów alarmowych i podjęcia interwencyjnych działań zaradczych. Tymczasem w Polsce do ogłoszenia stanu alarmowego zobowiązuje dopiero stężenie pyłu powyżej 300 µg/m3.
 • INFORMOWANIE O ZŁYM STANIE POWIETRZA
Informowanie o złym stanie powietrza jest ważne z prostej przyczyny. Wiedząc gdzie i kiedy grozi nam silne zanieczyszczenie powietrza, możemy rozsądnie zaplanować nasze działania. W takie dni nie powinniśmy uprawiać sportu na wolnym powietrzu, zabierać dzieci na spacery, czy wietrzyć mieszkań. Zdecydowanie złym pomysłem będzie też rozpalenie ogniska czy grilla na działce. Można za to włączyć domowy oczyszczacz powietrza. Ci, którzy cierpią na choroby układu krążenia lub układu oddechowego, powinni się zaopatrzyć w niezbędne lekarstwa, zanim ich stan się pogorszy, a pod ręką zabraknie podstawowych medykamentów. To także ważna informacja dla dyrektorów szkół i placówek medycznych, którzy mają pod opieką osoby szczególnie wrażliwe.
Na szczęście wiedza o prognozowanej jakości powietrza wcale nie jest tak trudno dostępna. Na stronie internetowej http://powietrze.gios.gov.pl można sprawdzić ogólny indeks jakości powietrza, a także dane pomiarowe ze 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska w całym kraju. Dostępna jest także aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce”. Przy dostępie do internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja sama pokaże nam dane dla najbliższej stacji pomiarowej albo innej, którą wybierzemy sami. W razie wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń otrzymamy powiadomienie z aplikacji. Poinformuje nas ona także o publikacji aktualności na portalu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Specjalne komunikaty pojawiają się także na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W 2015 roku w Gorzowie na stacji przy ulicy Piłsudskiego średnie roczne stężenie b(a)p wynosiło 2 ng/m3, podczas gdy przy ulicy Kosynierów Gdyńskich osiągnęło aż 3,43 ng/m3. Na załączonej mapie kolorem czerwonym przedstawiono obszary miasta, na których ilość b(a)p w powietrzu według modelowania matematycznego przekroczyła normę z uwzględnieniem tolerowanego przez prawodawstwo unijne zaokrąglenia wartości stężenia do pełnej jednostki. W praktyce oznacza to, że do obszarów bez przekroczenia zalicza się jeszcze fragmenty miasta dla których obliczono stężenia z przedziału 1-1,49 ng/m3.
 
 
II. PROGRAM KAWKA
 
PROBLEM MOŻNA ROZWIĄZAĆ
 
Rozwiązanie problemu zanieczyszczonego powietrza leży w dużej mierze w naszych rękach. Zrozumienie związku między naszym działaniem, a efektem jaki ono wywiera na środowisko jest niezbędne dla akceptacji zachodzących zmian, a także chęci ich wprowadzania.
W przypadku benzo(a)pirenu konieczne jest przede wszystkim działanie długofalowe, czyli eliminacja źródeł zanieczyszczenia. Wymiana źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. kocioł gazowy, olejowy, ogrzewanie elektryczne lub nowoczesny kocioł retortowy) znacząco pomaga ograniczyć niską emisję.
Optymalnym rozwiązaniem dla tych działań jest zamiana indywidualnego źródła ogrzewania lokali mieszkalnych na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, co jest nie tylko zdrowsze, ale i znacznie wygodniejsze. Takie mądre rozwiązania wspiera polityka miasta. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz przy udziale  Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, w ramach realizacji programu KAWKA, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  jako przedstawiciel miasta wykonuje wspólnie z ECG dużą inwestycję mającą na celu doprowadzenie ciepła i ciepłej wody do kolejnych mieszkań w Śródmieściu Gorzowa.
 
PROGRAM KAWKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 
Władze miasta Gorzowa Wielkopolskiego szczególna wagę przywiązują do poprawy czystości powietrza. W tym celu Miasto przystąpiło do programu KAWKA (realizowanego w latach 2014-2017) prowadzonego przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z tego właśnie programu pochodzi dofinansowanie do przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”. Dzięki niemu do miejskiej sieci cieplnej podłączona zostanie znacząca liczba budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na najbardziej zanieczyszczonym obszarze. Dofinansowanie uzyskane z programu pozwoli na zlikwidowanie ok. 3 tysięcy pieców węglowych. Zmian ta poprawi komfort życia wszystkich mieszkańców.
Na tym terenie prowadzone jest wspomniane przedsięwzięcie, w którym współpracują Miasto Gorzów i Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Projekt ma na celu rozbudowę sieci ciepłowniczej i podłączenie kolejnych budynków, w celu poprawy warunków zdrowotnych oraz komfortu życia mieszkańców. Po stronie Miasta leży organizacja demontażu starych urządzeń, wykonanie instalacji wewnętrznych i remont pomieszczeń przyszłych węzłów cieplnych, natomiast koncern PGE GiEK buduje sieci, przyłącza oraz węzły.
Wybudowana w ramach przedsięwzięcia sieć oraz przyłącza mają mieć łącznie długość około 12 km. Po zakończeniu realizacji projektu Miasto będzie podejmowało działania służące utrzymaniu osiągniętego efektu ekologicznego.  
 
  
                         
W ramach przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”, wykonano do tej pory (dane z końca października 2016 r.) następujące zadania inwestycyjne:
 • zakończono prace związane z przygotowaniem pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych  oraz  wykonano instalacje centralnego ogrzewania w częściach wspólnych (piony) w 96 budynkach;
 • zakończono wykonywanie instalacji w lokalach mieszkalnych w 93 budynkach, w kolejnych 3 budynkach nadal trwają prace;
 • w 73 budynkach uruchomiono już instalacje centralnego ogrzewania.                                                                                 
 
JAK MOŻNA OGRANICZYĆ NISKĄ EMISJĘ ?
 • OGRANICZ NISKĄ EMISJĘ I OSZCZĘDZAJ CIEPŁO
Istnieje wiele prostych sposobów, które pozwalają nam na ograniczenie niskiej emisji. Można przeprowadzić  termomodernizację domu. Można wymienić swój stary piec węglowy na nowoczesny kocioł z podajnikiem lub zainstalować ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne. Coraz więcej osób korzysta jednak z oferty miejskiej sieci ciepłowniczej, która z roku na rok jest coraz bardziej rozbudowywana. Wybór takiego rozwiązania przyczynia się do całkowitej eliminacji niskiej emisji w mieście i okolicy, co poprawi jakość naszego życia i polepszy stan zdrowia.
 • JAK SKUTECZNIE OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO SIECIOWE ?
Wielu z nas korzysta już z oferty miejskiej sieci ciepłowniczej. Warto jednak pamiętać o kilku prostych zasadach pozwalających ograniczyć koszty, jakie ponosimy w związku z ogrzewaniem naszego domu. Dzięki nim możemy zmniejszyć zużycie energii cieplnej nawet o 15%. Pamiętaj:
 • przewietrzaj krótko ale skutecznie, tak by nie wychłodzić pomieszczeń (pamiętaj aby zmniejszyć wówczas dopływ ciepła). Niestety wielu z nas wietrzy pomieszczenia nawet kilka godzin, co przy włączonym kaloryferze powoduje znaczące straty ciepła;
 • zapobiegaj powstawaniu przeciągów, gdyż w dłuższym okresie czasu znacząco obniżają one temperaturę pomieszczeń;
 • staraj się utrzymywać optymalną temperaturę powietrza na poziomie od 19 do 21 st. C. Zbyt wysoka temperatura powoduje wysychanie śluzówek dróg oddechowych, co osłabia naturalne mechanizmy usuwania wirusów i bakterii z nosa i gardła. W rezultacie częściej się przeziębiamy;
 • dostosuj temperaturę do indywidualnego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia – w pokojach dziennych nie powinna przekraczać 21 st. C.; w kuchni, gdzie temperatura podnosi się podczas gotowania, 19-20 st. C. Sen w zbyt ciepłym pomieszczeniu nie daje odpoczynku, dlatego w sypialni najlepiej utrzymywać nie więcej niż 17-19 st. C. W łazience powinno być najcieplej – nawet 25 st. C;
 • przykręcaj grzejniki, gdy na zewnątrz panuje wyższa temperatura, a także wtedy, gdy opuszczasz mieszkanie na dłuższy czas (np. kilka dni) – pamiętaj, obniżając temperaturę o 1 st. C., możesz zmniejszyć ilość zużytej energii cieplnej aż o około 6%;
 • staraj się zmniejszać temperaturę w pomieszczeniach, w których przebywasz rzadko;
 • nie zasłaniaj grzejników meblami lub grubymi zasłonami, gdyż w ten sposób ogrzewasz niepotrzebnie te przedmioty, a nie powietrze wewnątrz pomieszczenia;
 • nie dopuszczaj do nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń, ponieważ do ogrzania wilgotnego powietrza potrzeba znacznie więcej energii cieplnej;
 • zasłaniaj w nocy okna zasłonami – pełnią one rolę dodatkowej izolacji, co zapobiega nadmiernemu wychładzaniu się pomieszczeń.
 
III. KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA W RAMACH PROGRAMU KAWKA
 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” - projekt dofinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.
 
Cel kampanii:
Głównym celem Kampanii  jest pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji oraz poinformowanie społeczeństwa o działaniach systemowych Miasta Gorzowa Wlkp. gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych poprzez:
 • zapoznanie mieszkańców z problemem  niskiej emisji oraz istotą i celem projektu; przedstawienie mieszkańcom obszarów, na których występują źródła niskiej emisji oraz skali problemu;
 • uświadomienie mieszkańcom negatywnych skutków zdrowotnych i zagrożeń związanych ze spalaniem paliw stałych w przestarzałych domowych piecach grzewczych;
 • wskazanie korzyści płynących ze zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczny (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany pieców węglowych  na gazowe albo elektryczne);
 • poinformowanie mieszkańców o podejmowanych przez Miasto Gorzów Wlkp. działaniach dla utrzymania efektów podejmowanego przedsięwzięcia (w elementach kampanii kierowanych do dorosłych odbiorców).
Adresaci:
Kampania edukacyjna adresowana jest do dorosłych mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. w obszarze realizacji projektu (ok. 8 tys.) oraz dzieci i młodzieży szkolnej (ok. 9,5 tys.).
Efekt :
Efektem kampanii będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, kształtowanie postaw ekologicznych, wzrost zainteresowania zmianą sposobu ogrzewania na ekologiczny w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza, będącego wynikiem niskiej emisji.
 
Kampania obejmuje:
1. Opracowanie projektów dwóch plakatów, projektów ulotek i broszur informacyjnych, przybliżających temat „niskiej emisji” oraz korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z jej ograniczenia. Materiały te mają również zachęcić mieszkańców do współpracy z Miastem przy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i tworzeniu bazy danych źródeł niskiej emisji. W materiałach (ulotkach i plakatach) zawarta jest również informacja o podejmowanych przez Miasto działaniach systemowych gwarantujących utrzymanie osiągniętego w wyniku realizacji przedsięwzięcia efektu ekologicznego.
 
2. Opracowanie projektów ośmiu artykułów prasowych na temat korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. W artykułach zawarte zostaną dodatkowo informacje, mające na celu zachęcenie mieszkańców do współpracy z Miastem w celu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i tworzeniu bazy danych źródeł niskiej emisji, a także podsumowanie wyników inwentaryzacji oraz zwięzła analiza działań jakie zostały podjęte w celu ograniczenia niskiej emisji i jakie będą podejmowane przez Miasto w celu utrzymania poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.  Artykuły mają zachęcać do likwidacji źródeł niskiej emisji.
 
3. Przeprowadzenie 3 konkursów skierowanych do nauczycieli i uczniów gorzowskich placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów):     
a) Konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji dotyczącej niskiej emisji, zorganizowany w celu spopularyzowania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o niskiej emisji, a także wyrobienia w nich dobrych nawyków;
b) Konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na hasło promujące ograniczanie  niskiej emisji;                
c) Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na plakat mówiący o ograniczaniu niskiej emisji.
 
4. Opracowanie szczegółowego sprawozdania z przeprowadzenia Kampanii.
 
2. Czas trwania kampanii 
Kampania prowadzona była w latach 2014 – 2016 i będzie w roku 2017. Kampania składa się z następujących  etapów:     
                                      
Etap I obejmował opracowanie, wydruk i dystrybucję ulotek, broszur oraz plakatów informacyjnych nr I oraz opracowanie i publikację dwóch artykułów prasowych. W ramach tego etapu akcja informacyjna (dystrybucja materiałów informacyjnych) skierowana była przede wszystkim do mieszkańców dzielnic, w których stwierdzono przekroczenia norm jakości powietrza.
Termin dostarczenia materiałów: 14 listopada 2014 r.
 
Etap II obejmował dystrybucję ulotek, opracowanie i publikację dwóch artykułów prasowych oraz  przeprowadzenie 3 konkursów: - dla nauczycieli na scenariusz lekcji dotyczącej niskiej emisji, zorganizowany w celu spopularyzowania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o niskiej emisji, a także wyrobienia w nich dobrych nawyków związanych z ochroną środowiska; -dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na hasło promujące ograniczanie niskiej  emisji; -dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na plakat mówiący o ograniczaniu niskiej emisji. Termin zakończenia etapu II: 30 czerwca 2015 r.
 
Etap III obejmował opracowanie projektu plakatu  informacyjnego nr II oraz jego wydruk i dystrybucję w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, opracowanie i publikację projektu dwóch artykułów prasowych, dystrybucję ulotek.
Termin zakończenia etapu III: 30 czerwca 2016 r.
 
Etap IV obejmował będzie opracowanie i publikację dwóch artykułów prasowych, dystrybucję ulotek oraz opracowanie sprawozdania z przeprowadzenia Kampanii. Termin zakończenia etapu IV: 30 czerwca 2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki