Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury

Organizacji pozarządowych o profilu kulturalnym jest wiele, ale wszystkie działają w tym  samym celu. Powoływane są do tego, aby swoimi działaniami promować, kultywować i rozwijać różnego rodzaju przedsięwzięcia, zachęcać mieszkańców do udziału w szeroko pojętym „życiu kulturalnym” Miasta. Gorzowską kulturę wspierają stowarzyszenia, które podtrzymują tradycję mniejszości narodowych, pielęgnują polskie obyczaje narodowe, rozwijają taneczne pasje dzieci i młodzieży, prowadzą chóry, upowszechniają twórczość teatralną, wspomagają rozwój twórczy osób dorosłych, realizują niszowe inicjatywy.
 
Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zasady tej współpracy określa corocznie uchwalany Program Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Zawarte są w nim priorytetowe zadania z zakresu prowadzenia i organizowania działań kulturalnych, które w danym roku wspierane będą w pierwszej kolejności.
 
Głównym trybem przyznawania dotacji celowych na realizację zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert. Prezydent Miasta ogłasza konkurs określając szczegółowe warunki i terminy, po wejściu w życie Programu Współpracy. Ogłoszenie pojawia się na stronie, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „organizacje pozarządowe”.
 
 
Istnieje również możliwość uproszczonego zlecania wykonania zadań publicznych, w trybie tzw. „małych grantów”.
 
 
Wsparcie Miasta odbywa się także w sferze pozafinansowej poprzez działania informacyjne, wspierające i promocyjne.