Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Stypendia Twórcze i Artystyczne Prezydenta Miasta

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Gorzowa Wlkp.

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Gorzowa Wlkp. zostały ustanowione w związku z art.7b, ust.1 Ustawy z 12 grudnia 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dotąd przyznano ponad 150 stypendiów. Stypendiami były objęte takie dziedziny jak: muzealnictwo, architektura, literatura, muzyka, sztuki plastyczne, fotografia, teatr oraz taniec.
Przepisy na podstawie, których  przyznawano stypendia, to:
- Uchwała Rady Miasta z 1996 r.,
- Uchwała Nr LXIX/702/2002 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 27.02.2002 r.
-  Uchwała NR XLVI/489/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 02.02.2005 r.
- Uchwała Nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29.02.2012 r. zmieniona  Uchwałą Nr XLIV/508/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.02.2013 r. i Uchwałą Nr LXVI/735/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.04. 2014 r.
 
Aktualnie sprawy stypendiów Miasta reguluje Uchwała Nr XX/250/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Warunkiem przyznania stypendium jest ukończenie 18 roku życia i złożenie wniosku przez kandydata w następujących kategoriach:
- stypendia twórcze,
- stypendia związane z upowszechnianiem kultury.
Wnioski rozpatruje Komisja ds. Stypendiów powołana przez Prezydenta Miasta.
Kandydaci do stypendiów mają możliwość osobistej prezentacji programu stypendialnego przed Komisją.
Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy z Miastem, która równocześnie  zobowiązuje stypendystę do złożenia sprawozdania z realizacji programu.
 
Termin składania wniosku o stypendium :
do 29 lutego 2016 r. – stypendia na 2016 rok,
do 31 października każdego roku – stypendia  na 2017 r. i następne lata.