Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dotacje dla placówek

Dotacja dla żłobków niepublicznych

Warunkiem otrzymania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. jest złożenie przez podmiot (żłobek niepubliczny) wniosku o udzielenie dotacji celowej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. na .............rok.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Dotacja przysługuje wyłącznie podmiotom wpisanym do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
  2. Wysokość dotacji wynosi 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką żłobka (dziecko objęte opieką: dziecko w wieku do lat 3 do czasu zakończenia roku szkolnego w którym skończy ono 3 rok życia, zamieszkałe w Gorzowie Wlkp., korzystające z opieki danego żłobka).
  3. Po spełnieniu warunków zawierana jest umowa pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny, określająca wysokość dotacji na dany rok.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,  ul. Sikorskiego 3-4,
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Wydział Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, 66 - 400 Gorzów Wlkp.
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z  2018, poz. 603 ze zm. );
  2. Uchwała Nr LXVIII/834/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 05 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  3. Uchwała Nr 184/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2018 r.
 

Załączniki