Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Rynek pracy

Rynek pracy

W tym miejscu znajdziecie Państwo kompilacje danych prezentujących w jaki sposób i w jakich kierunkach rozwija się gorzowski rynek pracy. Przedstawione opracowanie zostało stworzone z wykorzystaniem danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dzięki uprzejmości prywatnych agencji doradztwa personalnego.
 
 
Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wieku 25-34 lata. Wszystkie osoby do 34 roku życia pozostające bez pracy stanowią aż 35% ogółu bezrobotnych. Kolejną dużą grupę stanowią osoby po 55 roku życia, króre stanowią 25% bezrobotnych.
Najwyższe wskaźniki bezrobocia wśród najmłodszych grup wiekowych stanowią tendencją ogólnopolską.
 
W Gorzowie Wlkp. najliczniej reprezentowaną grupą są osoby bez wykształcenia mieszczące się w przedzale zakończenia edukacji na poziomie gimnazjum lub niżej, kóre stanowią 25% ogółu bezrobotnych.
Najmniej bezrobotnych jest wśród osób legitymujących sie wykształceniem wyższym (19%) i średnim ogólnokształcącycm  (11%)
Liczną grupę stanowią również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (23%).
Rówież pod względem wykształcenia uklad bezrobotnych jest zgodny z tendencjami ogólnopolskimi.
 
 
Najmniej bezrobotnych jest wśród osób z wieloletnim stażem pracy. Osoby mające ponad 30 lat stażu stanowią tylko 7% bezrobotnych. Ogół osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym ponad 20 lat stanowią 22% bezrobotnych. Najliczniejszą grupoę stanowią osoby posiadające od 1 do 5 lat doświadczenia zawodowego. Natomiast grupa mająca do roku stazu pracy stanowi 14%.
Tendencje ogólnopolskie są podobne. Najmniej liczna jest grupa o długoletnim stażu pracy, a najbardziel liczne grupy o najkrótszym stażu pracy.
 
 
Najliczniejszą grupę bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy stanowią osoby poszukujące pracy od 1 do 3 miesiący i od 3-6 miesięcy. Łącznie stanowią aż 40% ogółu osób bez pracy. Natomiat osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy) stanowią 11%.  Ogół osób pozostających bez pracy powyżej roku stanowi łącznie 24% bezrobotnych. Grupa osób najkrócej poszukujących pracy stanowi 17%.
Zaobserowany w Gorzowie Wlkp. rozkład grup bezrobotnych wg. czasu pozostawania bez pracy jest podobny do tendencji ogółnopolskich, gdzie najmniej liczną grupoę stanowią najkrócej bezrobotni, a najliczniejszą najdłużej bezrobotni.

Załączniki