Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Gospodarka i Rozwój

Strategia mieszkalnictwa

Wiele osób nie może skorzystać z jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do mieszkania. Jest to wynikiem między innymi:
  • braku możliwości finansowych,
  • braku społecznie akceptowanych i skutecznie wdrażanych zasad szeroko rozumianej polityki mieszkaniowej,
  • złego stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, wymagających remontów i modernizacji.
Prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej wymaga od władz, zarówno centralnych jak i samorządowych, zaangażowania w inicjowanie i prowadzenie wielu zorganizowanych przedsięwzięć, często bardzo trudnych i skomplikowanych. Ze względu na wagę tego problemu, zgodnie z zapisem wynikającym z wcześniej przyjętej "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Gorzów Wlkp. 2000+" podjęte zostały prace  nad „Strategią mieszkalnictwa Gorzowa Wielkopolskiego – Gorzów Wlkp 2001+”.
Strategia powyższa jest dokumentem o charakterze sektorowym i zawiera  szczegółową część analityczną oraz kierunki przyszłej polityki mieszkaniowej, zawarte w celach głównych.
Analiza popytu efektywnego na produkty mieszkaniowe w Gorzowie Wielkopolskim opracowana została przez firmę URBECON, działającą na zlecenie LGPP (Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego), na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań ankietowych wśród podmiotów i instytucji związanych z mieszkalnictwem oraz mieszkańców naszego miasta. W oparciu o wyniki analiz zebranego materiału zaproponowane zostały cztery cele główne, ukierunkowane na:
  • dostępność finansową mieszkań,
  • poprawę warunków mieszkaniowych,
  • podaż mieszkań,
  • reformę sektora mieszkaniowego.
Wymienionym celom głównym podporządkowane zostały cele operacyjne, opracowane przez Zespół Redakcyjny, w których zawarte są szczegółowe przedsięwzięcia, zakładane efekty, podmioty uczestniczące i źródła finansowania.
Prawidłowo realizowana polityka, wynikająca z niniejszego dokumentu powinna zapewnić stały przyrost mieszkań i stworzyć potencjalne możliwości poprawy dostępności i warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup społecznych.

Załączniki