Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiastoOchrona środowiska
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Ochrona środowiska

Program „Czyste Powietrze”

W dniu 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.
 
Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
czytaj dalej

NOWY SPOSÓB REJESTRACJI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące rejestracji sprzętu pływającego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obowiązkowi rejestracji będą podlegać:
  1. jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostki pływające używane do połowów rybackich;
  3. jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – o ile nie posiadają innej niż polska przynależność.
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają za to:
  1. jednostki pływające przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe;
  2. jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
czytaj dalej

Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska

Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności:
  1. azbest;
  2. PCB (polochlorowane bifenyle)
PCB (Polichlorowane bifenyle) - grupa halogenowanych organicznych związków chemicznych, pochodnych bifenylu.
Są to związki toksyczne, łatwo rozprzestrzeniające się za pośrednictwem powietrza i wody. Mogą powodować rozwój wielu chorób układu krążenia, w tym m.in.miażdżycy oraz nadciśnienia tętniczego.
 
Polichlorowane bifenyle, ze względu na swoje właściwości elektroizolacyjne, stabilność oraz niepalność, były przez około 60 lat wykorzystywane na masową skalę w przemyśle jako izolatory elektryczne oraz ciecze hydrauliczne w kondensatorach i transformatorach. To właśnie wycieki z tych instalacji są jednym ze źródeł PCB w środowisku. W mniejszym stopniu związki te stosowano także jako smary odporne na wysoką temperaturę, a także jako plastyfikatory do tuszów, farb, klejów, uszczelniaczy i papieru.
 
Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860).
 
Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. (art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
czytaj dalej

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew w 2017

17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące wycinki drzew lub krzewów.
 
Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?
 
Drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal można usuwać bez zezwolenia, pod warunkiem, że obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
 
§  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
§  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
§  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
W przeciwnym razie właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
czytaj dalej

Azbest w Twoim otoczeniu

Azbest w Twoim otoczeniu

Miasto Gorzów Wlkp. od 2014 r. wykonuje w cyklach rocznych zadanie pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp. w celu realizacji postanowień „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
 
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW. W ramach dotacji całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniosła w  2014 r. – 89,5 ton,  w 2015 r. – 109,84 ton, a w 2016 r. – 93,27 tony; razem 292,61 ton.
czytaj dalej