Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Ochrona środowiska

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew w 2017

17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące wycinki drzew lub krzewów.
 
Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?
 
Drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal można usuwać bez zezwolenia, pod warunkiem, że obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
 
§  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
§  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
§  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
W przeciwnym razie właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Uwaga!!!

Powyższy zapis dotyczy tylko i wyłącznie właścicieli nieruchomości. Użytkownicy wieczyści, dzierżawcy czy najemcy muszą uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew.
 
Od dnia wpływu zgłoszenia do urzędu, w terminie 21 dni urzędnik przeprowadza oględziny w terenie. W terminie 14 od dnia oględzin, może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak sprzeciwu oznacza zgodę na usunięcie drzewa.
 
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
WAŻNE!!!
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Logo
 
Opłaty
 
Dopóki minister właściwy do spraw środowiska nie określi w drodze rozporządzenia wysokości stawek opłat (przewidywany termin wejścia w życie – 17 lipca 2017 r.), do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się odpowiednio:
§  500 zł, za cm obwodu drzewa,
§  200 zł, za m2 krzewów.
 
 
KARY
 
Nowe przepisy nadal przewidują kary za wycinkę drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty, jaka  byłaby naliczona za usunięcie drzewa lub krzewu.   
 
W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.
 
 
Natalia Chyża
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją