Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
ZUZEL_SLIDER
awf_baner_www
kresoviana_2018
spotkania 2018 BO
gorzów przystań poprawiony
Fotorelacja: 19 maja, 20 maja
WLAZLAK_SLIDER
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Ochrona środowiska

Zmiana przepisów dot. wycinki drzew w 2017

17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące wycinki drzew lub krzewów.
 
Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?
 
Drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal można usuwać bez zezwolenia, pod warunkiem, że obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
 
§  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
§  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
§  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
W przeciwnym razie właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Uwaga!!!

Powyższy zapis dotyczy tylko i wyłącznie właścicieli nieruchomości. Użytkownicy wieczyści, dzierżawcy czy najemcy muszą uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew.
 
Od dnia wpływu zgłoszenia do urzędu, w terminie 21 dni urzędnik przeprowadza oględziny w terenie. W terminie 14 od dnia oględzin, może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak sprzeciwu oznacza zgodę na usunięcie drzewa.
 
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
WAŻNE!!!
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Logo
 
Opłaty
 
17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Obecnie wysokość stawek opłat jest zróżnicowana dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni usuwanych krzewów.
 
 
KARY
 
Nowe przepisy nadal przewidują kary za wycinkę drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty, jaka  byłaby naliczona za usunięcie drzewa lub krzewu.   
 
W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.
 
 
Natalia Chyża
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją