Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonują wspólnie zadania związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Gorzowie Wlkp.
 
Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w dniach:
od poniedziałku do piątku - w godzinach od 9:00 do 18:00.
Od dnia 20 czerwca 2015 r. w SPP w soboty parkujemy ZA DARMO!
 
Biuro Strefy Płatnego Parkowania (BSPP)
ul. Składowa 11
tel. 95 7287 629
 
Zadania BSPP:
- kontrola uiszczanych opłat,
- pobieranie opłat za przekroczony czas postoju,
- sprzedaż abonamentów,
- informacja i obsługa klientów, 
- aspekty techniczne dotyczące funkcjonowania SPP (obsługa parkometrów, oznakowanie itp.).
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34
tel.  95 7355 715
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego prowadzi wszelkie czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych z tytułu nieuiszczonych opłat dodatkowych nałożonych za brak opłaty za postój w SPP na podstawie danych przekazanych przez BSPP.
 
 
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Cena
1.
Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę:
w tym:
- za pierwsze 15 minut
- za pierwsze pół godziny
2,50
 
0,50
1,00
2.
Opłata jednorazowa za 2 godzinę
3,00
3.
Opłata jednorazowa za 3 godzinę
3,50
4.
Opłata jednorazowa za każdą następną godzinę
2,50
5.
Abonament za parkowanie:
  • 1 – tygodniowy
  • 1 – miesięczny
  • 1 – roczny
 
60,00
150,00
999,00
6.
Abonament za parkowanie dla mieszkańców SPP.
  • 1- miesięczny
  • 1- roczny
 
20,00
120,00
7.
Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych
 
50,00
 
Odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej.
 
Odwołanie może złożyć kierujący pojazdem, który nie zgadza się z nałożoną opłatą dodatkową (wezwaniem do zapłaty).
Odwołanie powinno zawierać:
  • datę sporządzenia,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej,
  • numer wezwania lub numer rejestracyjny pojazdu,
  • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających odwołanie,
  • podpis osoby składającej.
 
Do odwołania powinny zostać dołączone również kopie biletów lub dokumentów potwierdzających wniesienie opłaty za postój lub uprawniających do bezpłatnego parkowania na terenie SPP w Gorzowie Wlkp.
 
Mapa Strefy Płatnego Parkowania
 
Wykaz ulic objętych Strefą Płatnego Parkowania:
1) ul. Warszawska – od ul. Stanisława Cichońskiego do ul. Zbigniewa Herberta
2) ul. Generała Władysława Sikorskiego - od ul. Zbigniewa Herberta do ul. Dworcowej
3) ul. Pionierów
4) ul. Zbigniewa Herberta
5) ul. Obotrycka
6) ul. Wodna
7) ul. Lutycka
8) ul. Dzieci Wrzesińskich
9) ul. Hawelańska
10) ul. Wełniany Rynek
11) ul. Zabytkowa
12) ul. Władysława Jagiełły
13) ul. Mostowa
14) ul. Łazienki
15) ul. Łużycka
16) ul. Stara
17) ul. Młyńska
18) ul. Pocztowa
19) ul. Bolesława Chrobrego – od ul. Spichrzowej do ul. 30 – go Stycznia
20) ul. Stanisława Cichońskiego
21) ul. Spichrzowa
22) ul. Nadbrzeżna – od ul. Garbary do Mostu Staromiejskiego
23) ul. Składowa
24) ul. Dworcowa
25) ul. Orląt Lwowskich - od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Ewarysta Estkowskiego
26) ul. Ewarysta Estkowskiego – od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kosynierów Gdyńskich
27) ul. Kosynierów Gdyńskich – od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. 30 – go Stycznia
28) ul. Józefa Wybickiego
29) ul. Władysława Łokietka
30) ul. Michała Drzymały – od ul. Władysława Jagiełły do ul. Władysława Łokietka
31) ul. Strzelecka
32) ul. Garbary
33) ul. Zaułek
34) ul. Plac Stary Rynek
35) ul. Armii Polskiej od ul. Władysława Łokietka do ul. 30 - go Stycznia
36) ul. 30 – go Stycznia od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
37) ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego od ul. Władysława Jagiełły do ul. 30 - go Stycznia